Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een breed rechtsgebied en maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht. Het regelt met name de verhoudingen tussen echtelieden en tussen ouders en kinderen.

Niet alleen echtscheidingen behoren tot het personen- en familierecht, maar bijvoorbeeld ook omgangsregelingen, alimentatieberekeningen, gezagskwesties, onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

De echtscheiding van een ondernemer of DGA verdient bijzondere aandacht. Onze kennis op het gebied van ondernemingsrecht en fiscaal recht is hierbij een pré.

Heeft u vragen over een van bovenvermelde kwesties? Wilt u wellicht weten of in het verleden gemaakte afspraken kunnen worden gewijzigd? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.